Z pera výskumníka

 

 

Hlavným dôvodom výstavby letiska pri Vinnom bola jeho strategická poloha (neďaleko letiska sa nachádzalo aj letisko slovenských vzdušných zbraní – Kamenica nad Cirochou so stíhačkami, ktoré mali nemecké lietadlá doprevádzať), blízkosť poľských hraníc a operačný dosah do juhovýchodného Poľska (terajšia Ľvovská oblasť – západná Ukrajina).

 

Osídlenie z obdobia 9. a 10. storočia je na nížine východného Slovenska zastúpené pomerne hojne. Slovanské sídliská sa zväčša koncentrovali na rovine, v blízkosti vodných tokov a zaplavovaných území. Existujú však aj výšinné hradiská.