Z pera výskumníka

 


Andrášiovský (Andrássy) kaštieľ v Parchovanoch

Nový parchoviansky kaštieľ bol vo svojej dobe považovaný za jeden z najkrajších romantizujúcich kaštieľov v celom Uhorsku.

 

V čase existencie prvej Československej republiky novinári vo svojich článkoch označovali Sobranské kúpele za „Slovenské Karlove Vary"...