Z pera výskumníka

 

V roku 2012 uplynulo presne 90 rokov od zániku Zemplínskej župy ako samostatného administratívno-správneho útvaru.