Publikácie

 

 

V septembri 2013 bola uvedená do života nová publikácia Dejiny Sobraniec (ISBN 978-80-555-0843-6). Publikáciu vydalo Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove pre Mestský úrad v Sobranciach. Šesťčlenný autorský kolektív pracoval pod vedením dvoch zostavovateľov – prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD. (historik a prorektor Prešovskej univerzity) a dr. Martina Molnára (regionálny historik Zemplínskeho múzea v Michalovciach).

 

V lete 2013 pre mesto Snina vydal ELINOR SNINA v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Snine monografiu pod názvom Snina.