V septembri 2013 bola uvedená do života nová publikácia Dejiny Sobraniec (ISBN 978-80-555-0843-6). Publikáciu vydalo Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove pre Mestský úrad v Sobranciach. Šesťčlenný autorský kolektív pracoval pod vedením dvoch zostavovateľov – prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD. (historik a prorektor Prešovskej univerzity) a dr. Martina Molnára (regionálny historik Zemplínskeho múzea v Michalovciach).

 

Publikácia Dejiny Sobraniec  

V publikácii sa nachádzajú odborníkmi spracované kapitoly o archeológii, o geografii, o histórii Sobraniec až do roku 2012 a o významných výtvarníkoch, ktorí sa v Sobranciach narodili. Dvestosedemnásť stránková publikácia je prvou monografiou o Sobranciach. Nachádzajú sa v nej úplne nové, doteraz nepublikované poznatky a veľké množstvo fotografií historických dokumentov, fotografií a pohľadníc.

Jednotliví autori na svojich príspevkoch pracovali niekoľko rokov. Počas výskumov, okrem iného, navštívili slovenské i zahraničné archívy.

V publikácii sa môžeme dočítať aj o nedávnom výskume základov stredovekého kostola v Sobranciach, o prvej písomnej zmienke o Sobranciach (rok 1409), o šľachtických majiteľoch Sobraniec (aj o dvornej dáme Irme Sztáray), o Sobraneckých kúpeľoch (nazývali ich aj slovenské Karlové Vary), o sobranských židoch, o rodáčke výtvarníčke Viole Motýľ – Pálfyovej (vystavuje aj v USA, Švajčiarsku a inde).