V lete 2013 pre mesto Snina vydal ELINOR SNINA v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Snine monografiu pod názvom Snina.

 

 Publikácia Snina 

Autorský kolektív pracoval v zložení Ing. Miroslav BURAĽ, Mgr. Erik Dulovič, PhD., Mgr. Rastislav HREHA, PhD., Mgr. Alena MIŠÍKOVÁ, PhD., Ján ADAM, PhD., PhDr. Daniela Pellová, Dr. Martin MOLNÁR, Mgr. Matej STARJÁK, Mgr. Maroš DEMKO, PhDr. Peter KARPINSKÝ, PhD., Mgr. Dana BARNOVÁ.

V reprezentatívnej publikácii sa nachádzajú informácie o prírodných pomeroch, o archeológii, o histórii mesta až do súčasnosti, o národopise, o nárečí a o výtvarnom umení.

Takmer 400 stránková publikácia je prvou vedeckou monografiou o Snine. Nachádzajú sa v nej úplne nové, doteraz nepublikované poznatky a veľké množstvo fotografií historických dokumentov, fotografií a pohľadníc.

Publikácia prináša zaujímavé informácie aj o Sninskom kameni, miestnom kaštieli, o soche Herkulesa, či o rode Rhollovcov.