Obsah článku

 

Sztáray Irma

 

Sobrance sú známe ako miesto posledného odpočinku grófky Irmy Stáraiovej (Sztáray) – dvornej dámy rakúskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej Alžbety Habsburskej (familiárne volanej Sisi), ktorá bola manželkou cisára Františka Jozefa I.

 

Amalia Jozefína (Irma) Sztáray na narodila 11. júla 1863 v kaštieli v Starom ako piate dieťa rodičov Viktora Sztárayho (1823 – 1879) a Márie Sztárayovej, rodenej Törökovej.

Vtedy určite nikto netušil, že dievčatko sa časom nezmazateľne zapíše do dejín celého Rakúsko-Uhorska...

O živote Irmy pred nástupom do služieb cisárovnej toho veľa nevieme.

V osudný rok 1894 sa Irma zdržiavala v okolí Sobraniec, kde ju zastihol aj pozývací list od cisárovnej (ten si – podľa vlastných spomienok – prečítala po návrate z výletu na Morské oko). Irma sa k panovníčke dostala ako dvorná dáma vďaka svojim príbuzným.

Irma Stáraiová sprevádzala cisárovnú v rokoch 1894 – 1898 na mnohých cestách po Európe i Afrike.

Svoje spomienky z tohto obdobia neskôr zhrnula do knihy, ktorá vyšla pomerne nedávno v českom preklade pod názvom „Poslední léta císařovny Alžběty. Vzpomínky dvorní dámy."