Obsah článku

 

Na úvod...

Myšlienka vydať popularizačno-historickú publikáciu, príbehovo „kotviacu" v najvýchodnejšej časti Slovenska (ide o dnešné okresy Michalovce a Sobrance), sa zrodila pred vyše rokom  a osvojilo si ju občianske združenie Priatelia Zemplína.

Praktickej realizácii nápadu potom predchádzali dlhé a dlhé týždne, naplnené výskumom archívnych dokumentov či dobovej tlače. Nájsť autentické príbehy, ktoré by zaujali verejnosť, totiž nie je až také jednoduché...

Početne malý kolektív autorov sa časom rozrástol na úctyhodné číslo trinásť. Nájdete medzi nimi múzejníkov, archivárov, vysokoškolských pedagógov, regionálnych historikov, ale tiež etnografa, archeológa, kňaza či pracovníka Slovenskej akadémie vied.

Systematická intenzívna práca nakoniec priniesla „svoje ovocie". „Svetlo sveta" uzrelo celkovo štyridsaťtri príbehov, ktoré, čerpajúc z regionálnych dejín, zaberajú dlhé časové obdobie – od starých Slovanov až po rok 1968.

Naše úsilie zapojiť do procesu tvorby diela viacerých odborníkov sa nakoniec ukázalo ako veľmi správne, pretože ani jeden, ani dvaja ľudia by nedokázali obsiahnuť taký veľký úsek z histórie regiónu, ktorý je situovaný v bezprostrednej blízkosti Schengenskej hranice – vonkajšej hranice Európskej únie.

Úprimné poďakovanie tak patrí všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave predkladanej knihy.

Ďakujeme tiež vedeniu a členom občianskeho združenia Priatelia Zemplína, že myšlienku vydať dielo takéhoto charakteru plne podporili a doviedli do úspešného záveru.

Zabudnúť nemožno ani na partnerov, vďaka ktorým bolo možné zrealizovať základný výskum i ďalšie kroky, súvisiace so spracovaním získaného materiálu.

Na záver si dovoľujeme vysloviť vieru, že „Historické príbehy od Schengenskej hranice" Vás zaujmú a že s nimi strávite pár pekných chvíľ.

 

Zostavovatelia