Obsah článku

 

Osah

Na úvod...

Slovanské hradisko nad Kusínom

(Rastislav Hreha)

Cyrilské písomné dedičstvo z Michaloviec a okolia

(Peter Žeňuch)

Za hradnými múrmi alebo Nesmrteľná romantika

(Martin Molnár)

Starobylý kostol vo Vinnom

(Martin Molnár)

Záhady stredovekého kostola v Budkovciach

(Martin Molnár)

Kriminalita na panstve Stáraiovcov (Sztáray) v 14. a 15. storočí

(Miloslava Bodnárová)

Prvý rytier alebo Príbeh priora Alberta

(Martin Molnár)

Mocný palatín a jeho rod

(Martin Molnár)

Keď Budkovce mestečkom boli...

(Martin Molnár)

Matej Wiczmándy a jeho „právo meča"

(Martin Molnár)

„Učiteľ národov"

(Martin Molnár)

Šľachtic, povstalec, podnikateľ

(Martin Molnár)

„Kde sa pivo varí, tam sa dobre darí..."

(Martin Molnár)

Zabudnutý literát

(Martin Molnár)

Z Pavloviec do celého sveta

(Martin Molnár)

„Slovenské Karlove Vary"

(Alena Mišíková)

Návštevy katolíckych biskupov v Michalovciach od 18. storočia do roku 1918

(Martin Molnár)

S biskupskou berlou

(Martin Molnár)

Tajuplná krypta

(Martin Molnár)

Vinné a Ján Nepomuk Valdštajn (Waldstein)

(Martin Molnár)

Remetskohámorská železiareň a Jeho kráľovská výsosť

(Martin Molnár)

Nezabudnuteľná návšteva v Pozdišovciach

(Mikuláš Jáger)

Lastomírski dobrovoľníci

(Martin Molnár)

Pohrebisko na Hirjači

(Martin Molnár)

V znamení dymu a lesa

(Martin Molnár)

Kúpeme sa v jazere alebo rybníku?

(Martin Molnár)

V službách cisárovnej

(Martin Molnár – Matej Starják)

„Siedma veľmoc"

(Martin Molnár)

Neobjasnená vražda grófa Štefana Stáraiho (Sztáray)

(Martin Molnár)

Prvé kroky organizovaného športu v Michalovciach

(Martin Urban)

Veľavážený pán veľvyslanec

(Martin Molnár)

Storočná dáma

(Martin Molnár)

Zelená je tráva... alebo Počiatky futbalu v Michalovciach

(Martin Molnár)

Cintorín z 1. svetovej vojny v Strážskom

(Martin Molnár)

Pod zástavou 20. pešieho pluku

(Martin Molnár)

„Zázrak" v Hažíne

(Martin Molnár)

„Biblí svaté" alebo Zápisky zo Zalužíc

(Viera Vallová)

„Biela ruža" z Oponíc alebo Stáraiovská „krv" na albánskom tróne

(František Hlohin)

Zakladateľ modernej slovenskej etnografie Ján Mjartan a michalovská Sorbona

(Maroš Demko)

Pod železnou čižmou Wehrmachtu

(Václav Ihnát)

Vydala Biela hora všetky svoje tajomstvá?

(Mikuláš Jáger)

Spomienky protoigumena Dominika Metoda Trčku na „Kľaštor"

(Atanáz Daniel Mandzák)

Keď sa Strážske mestom stalo...

(Matej Starják)

Použité pramene a literatúra

(výber)

Partneri