Obsah článku

 

Slovo vydavateľa

Prečo a ako vznikla táto kniha.

V  roku  2007  uznesením  Obecného  zastupiteľstva  vo  Vinnom  vzniklo Vinianske obecné múzeum a galéria.

Spoluzakladateľ tohto múzea a galérie muzeológ Ing. Mikuláš Jacečko inicioval predmetný teoretický výskum, ktorého sa ujal Dr. Martin Molnár, regionálny historik Zemplínskeho múzea v Michalovciach a sformoval autorský bádateľský kolektív historikov, archivárov a etnológov.

Výsledkom  ich  niekoľkoročnej  práce  je  táto  monografia  ,,Vinianske vinohradníctvo a vinárstvo“. Ide o prvú komplexnú historicko-dokumentačnú štúdiu tohto druhu v našom regióne. Je to základ pre využitie historických výskumov v expozičnej muzeálnej činnosti, vydávaní ďalších publikácií a prezentácii tradícií vinohradníctva a vinárstva, ktoré sú súčasťou života vo Vinnom viac ako sedem storočí.

 

Jozef Kráľ

starosta obce Vinné