Obsah článku

 

Rok 2014 je rokom niekoľkých významných okrúhlych výročí, súvisiacich s históriou Michaloviec.

 

V uvedenom roku si pripomenieme 770. výročie nateraz najstaršej známej písomnej zmienky o Michalovciach. Listina z roku 1244 je totiž relevantnými odborníkmi uznaná za najstaršiu hodnovernú správu o našom meste. Prvá písomná zmienka však neznamená, že Michalovce vznikli v danom roku – v tom čase už mali za sebou dlhý vývoj. Čo bolo pred rokom 1244, to predstavuje samostatnú tému. V danej súvislosti sa ale vynára logická otázka: Je možné, že sa nájde ešte staršia prvá písomná zmienka? Odpoveď na ňu nie je vôbec jednoduchá. Úplne sa to vylúčiť nedá, no domnievame sa, že v dnešnej dobe je to málo pravdepodobné. Prekvapenie nám môžu pripraviť zrejme už len vatikánske archívy. Zaujímavý je pritom najmä časový úsek medzi postavením najstaršieho kostola v Michalovciach – rotundy (v súčasnosti prevláda názor, že ju vystavali v 11. storočí) a listinou z roku 1244 (13. storočie).

Veduta – najstaršie známe vyobrazenie Michaloviec, koniec 18. – začiatok 19. storočia 

Veduta – najstaršie známe vyobrazenie Michaloviec, koniec 18. – začiatok 19. storočia