Obsah článku

 

Obsah:

Úvod

Daňový súpis z roku 1715

Predurbársky súpis z roku 1772

Urbársky súpis mestečka Michalovce z roku 1774

Regnikolárny súpis z roku 1828

Sčítanie ľudu z roku 1869

Súpisy voličov z rokov 1875 a 1878

Adresár Košice, Prešov, Michalovce z roku 1934

Navštívte Michalovce, metropolu Zemplína z roku 1938

Živnostenský adresár Šariš, Zemplín, Spiš z roku 1943