Waldstein Ján Nepomuk

 

Keď sa Mária Terézia Sztárayová (1776 – 1826) zosobášila s Emanuelom Waldsteinom (1773 – 1829) zo starobylého českého šľachtického rodu, istý čas žili spolu vo Vinnom. V miestnom kaštieli sa narodil a v tunajšom kostole bol v roku 1809 pokrstený aj ich syn – Ján Nepomuk Waldstein.

 

Gróf Ján Nepomuk (zomrel v roku 1876 vo Viedni) sa výraznou mierou zapísal i do uhorských dejín – bol národohospodárom, členom akadémie vied, amatérskym maliarom a zberateľom historických diel, zastával tiež úrad župana Užskej župy.

V roku 1861 pozval na svoj statok vo Vinnom aj známeho rakúskeho maliara Thomasa Endera (1793 – 1875) – umelec tu potom namaľoval niekoľko akvarelov s tematikou Vinianskeho hradu, obce Vinné a okolia (spomínané obrazy – spolu s ďalšími dielami – gróf neskôr, v roku 1868, daroval Maďarskej akadémii vied v Budapešti).

Dodnes sa vo vinianskom farskom kostole zachovali neogotické epitafy, pripomínajúce Emanuela Waldsteina, jeho manželku Máriu Teréziu Stáraiovú a ich dvoch synov – Jozefa a Ľudovíta. V kostole sa nachádza aj ďalší epitaf, a to Jána Nepomuka Waldsteina (1809 – 1876).