Krčava – šľachtické obydlie – kúria (historická pohľadnica, pred rokom 1906)