Sobranecké kúpele – kúpeľné objekty (historická pohľadnica, po roku 1918)