Trhovište – pohľad na obec (historická pohľadnica, pred rokom 1939)