Gróf Vojtech Hadik-Barkóczy (1870 – 1912), rodák z obce Pavlovce nad Uhom a župan Zemplínskej župy