Gróf Ján Nepomuk Waldstein (1809 – 1876). Významný učenec, ktorý detstvo strávil v obci Vinné