Gróf Elemir Lónay (1863 – 1946). Jeho manželkou bola belgická princezná Štefánie (1864 – 1945)