Gróf Ladislav Széchényi (1879 – 1938) a grófka Gladys Vanderbildt v čase príchodu do Strážskeho v roku 1908