Obsah článku

Trčka Dominik Metod

 

Pilier Gréckokatolíckej cirkvi

Blahoslavený mučeník Dominik Metod Trčka CSsR

(1886 - 1959)

 

Prešovský vladyka Peter Pavol Gojdič OSBM si veľmi vážil pôsobenie redemptoristov na území jeho eparchie, pričom Dominika Metoda Trčku nazval „pilier prešovskej eparchie". Tento protoigumen redemptoristov, dnes už blahoslavený mučeník, sa narodil 6. júla 1886 vo Frýdlante nad Ostravicí (Česká republika), ako posledné zo siedmych detí Františky a Tomáša Trčkovcov. V roku 1902 vstúpil do juvenátu redemptoristov na Červenke. Noviciát v Bílsku začal 25. augusta 1903 a o rok zložil rehoľné sľuby.Počas filozoficko-teologických štúdií v seminári redemptoristov v Obořišti pri Dobříši v ňom rástla túžba pracovať na poli zjednotenia Cirkvi. Na prijatie sviatosti kňazstva sa veľmi tešil, ale zároveň pociťoval aj veľkú bázeň, keďže dar kňazstva chápal ako veľkú Božiu milosť. Vysviacku prijal 17. júla 1910 v Prahe. Po skončení misijnej prípravy pôsobil v kláštoroch v Prahe, na Svatej Hore a Plzni. Od decembra 1914 pôsobil v mariánskej bazilike na Svatej Hore, kde sa venoval pútnikom, utečencom a vojakom rôznych národností. Tí sa pre neho stali dušami najviac opustenými, ktorým slúžil a ktorým sa snažil priblížiť obraz milujúceho Nebeského Otca, v súlade s charizmou redemptoristov.

V marci 1919 ho predstavení vybrali pre prácu medzi gréckokatolíkmi. Cítil veľkú radosť, že svoj život môže obetovať pre svätú úniu, pre jednotu kresťanov byzantského obradu s Rímskym stolcom. Na Haliči pôsobil vo Ľvove a Ivanofrankivsku, kde začal používať aj meno Metod, ktoré dostal už pri krste.

V roku 1921 sa redemptoristom podarilo založiť ich prvý kláštor na území Slovenska, kde okrem ľudových misií mali pracovať aj na poli únie. Komunitu v Stropkove tvorili spolubratia rímskokatolíci i gréckokatolíci, čo dávalo možnosť zasiahnuť veľké územie a rozvinúť široký apoštolát medzi katolíkmi dvoch obradov v piatich diecézach. V roku 1924 sa stal predstaveným komunity. Jeho snahou bolo slúžiť Božiemu ľudu, posilňovať zápas o mravnú i národnú obrodu, posilňovať katolícke povedomie medzi gréckokatolíkmi. S veľkou horlivosťou sa tiež zúčastňoval na unionistických kongresoch.