Mgr. Matej Starják

Starják Matej

 

Narodený v roku 1978, absolvent Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, študijný odbor slovenský jazyk a literatúra – dejepis, pôsobí od roku 2002 na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach ako stredoškolský pedagóg.

Okrem výchovno-vzdelávacej činnosti sa profesionálne venuje i výskumu regionálnych dejín Zemplína so zameraním na obdobie po roku 1945. Autorsky sa podieľal na viacerých monografiách o dejinách obcí a miest (Zemplínska Široká, Pavlovce nad Uhom, Stretava, Jasenov, Poruba pod Vihorlatom, Michalovce, Strážske, Snina či Sobrance), resp. na špecializovaných monografiách (100 rokov organizovaného futbalu v Michalovciach, Michalovské Gymnázium – história a súčasnosť), venuje sa tiež popularizácii regionálnych dejín (Historické príbehy od Schengenskej hranice I, II), spolupracuje pri vydávaní rôznych turistických sprievodcov a iných materiálov, lektorsky spoluzabezpečuje populárne Špacirki po varošu. Je aj špecializovaným jazykovým korektorom a recenzentom. Podieľa sa tiež na organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v Michalovciach (Na poctu mesta), je spolupracovníkom Zemplínskeho múzea v Michalovciach, pôsobí i vo vedení občianskeho združenia Zemplínsko-užská hradná cesta, ktoré rekonštruuje hrad nad obcou Vinné.