O nás

 

Michalovce sa z hľadiska počtu obyvateľov nachádzajú na štrnástom mieste v rámci Slovenskej republiky, mesto je však pre domácich i turistov zaujímavé nielen svojou prítomnosťou, ale aj bohatou históriou.

Z Michaloviec pochádzali mnohé význačné osobnosti, napríklad významný stredoveký johanitský rytier a miestodržiteľ stredovekého Chorvátska Albert z rodu pánov z Michaloviec či popredný protinapoleónsky generál Fridrich Mohr, ktorý sa vyznamenal v bitke pri Slavkove v roku 1805 a v bitke národov pri Lipsku 1813.

Z rodu Sztárayovcov, ktorí takmer dvesto rokov (1743 – 1944) najviac ovplyvňovali vývoj Michaloviec, pochádzalo niekoľko známych osobností. Spomedzi nich sa do histórie pravdepodobne najviac zapísala Irma Sztárayová, dvorná dáma obľúbenej rakúskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej Alžbety Habsburskej (familiárne nazývanej Sissi).

V Michalovciach sa udiala aj významná udalosť, vďaka ktorej sa mesto zapísalo do celoslovenských aj celouhorských dejín. V roku 1865 sa tu uskutočnila známa michalovská synoda, na ktorej uhorskí ortodoxní židovskí rabíni prijali ustanovenia namierené proti reformným prúdom.

V roku 2007 samospráva Michaloviec vydala publikáciu Dejiny Michaloviec, na ktorej sa podieľalo 22 autorov z viacerých vedných odborov. Monografia položila základný kameň pre ďalšie poznávanie histórie mesta. V nasledujúcich rokoch boli pripravené aj obsiahlejšie a špecifikovanejšie historické publikácie o histórii rímskokatolíckeho farského kostola, o michalovskom futbale či michalovskom Gymnáziu.

Z dôvodu objavovania sa nových, doteraz nepublikovaných historických faktov rozhodli sme sa prostredníctvom webovej stránky tieto nové poznatky sprostredkovať obyvateľom Michaloviec i turistom, ktorí mesto v srdci Zemplína navštívia.

Ambíciou webovej stránky je v neposlednom rade popularizácia histórie Michaloviec prostredníctvom zaujímavých a čitateľom prístupných článkov renomovaných odborníkov.

Po vzniku Československej republiky Michalovce v rokoch 1919 – 1922 tvorili administratívno-správne centrum československej Zemplínskej župy. O svoje postavenie prišli kvôli administratívno-správnej reforme. Do dnešných dní sú však najpočetnejším zemplínskym mestom a prirodzeným centrom Zemplína. Z tohto dôvodu sme na stránku zaradili aj zaujímavé informácie o histórii celého tohto regiónu.

Touto cestou chceme vyjadriť aj vďaku samospráve mesta Michalovce, ktorá si myšlienku webovej stránke nielen osvojila, ale ju aj finančne podporila.

 

dr. Martin Molnár

historik Zemplínskeho múzea v Michalovciach

kronikár mesta Michalovce