Mgr. Alena Mišíková, PHD.

Mišíková Alena

 

Narodená v roku 1973

Pochádza z Michaloviec.

Je absolventkou Filozofickej fakulty v Prešove Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, odbor História – archívnictvo a doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, odbor Slovenské dejiny.

Pracuje v Štátnom archíve v Prešove ako odborná archivárka. Podieľala sa na sprístupnení fondu Stárai z Michaloviec (Sztáray de Nagymihály).

Venuje sa aj výskumu regionálnych dejín Zemplínskej a Užskej stolice do polovice 19. storočia.

Je spoluautorkou viacerých publikácií, napr. Dejiny Michaloviec, Sniny, Pavloviec nad Uhom, Poruby pod Vihorlatom, Rímskokatolícky farský kostol v Michalovciach, Obyvateľstvo na panstve Michalovce, Historické príbehy od Schengenskej hranice I., II. (Sobranecké kúpele, Vinohradníctvo vo Vinnom) a iné.