Ing. Vladimír Sekela

Sekela Vladimír

 

Narodil sa v roku 1947. Od roku 1970 sa jeho celoživotnou pracovnou náplňou stalo Zemplínske múzeum v Michalovciach. Niekoľko rokov ako riaditeľ stal aj na čele tejto kultúrno-spoločensko vednej inštitúcie. Je spoluzostavovateľom  rozsiahlej monografie Dejiny Michaloviec a zostavovateľom publikácie o maliarovi Teodorovi Jozefovi Moussonovi. V San Reme v Taliansku  na VII. Medzinárodnom festivale o súčasnom umení, bol poctený Zlatou plaketou. Je laureátom Ceny mesta Michalovce.