PaedDr. Martin Molnár 

Molnár, Eltz, Sekela

Prvý zľava Dr. Martin Molnár s grófkou Ferdinandine Eltz, rodenou Széchényi a bývalým riaditeľom Zemplínskeho múzea Ing. Vladimírom Sekelom

 

(narodený 1972 v Michalovciach)

Po ukončení štúdií na Filozofickej fakulte v Prešove UPJŠ v Košiciach v roku 1997 nastúpil do Zemplínskeho múzea v Michalovciach ako regionálny historik. V Zemplínskom múzeu v Michalovciach pracuje aj v súčasnosti.

V roku 1999 vykonal rigoróznu skúšku na Filozofickej fakulte UKF v Nitre v študijnom odbore história.

Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa venuje histórii regiónu Zemplín so špecializáciou na 18. – 20. storočie.

V roku 2005 bol menovaný za cenzora – historika v procese skúmania svätosti života Anky Kolesárovej.

Je autorom, spoluautorom či zostavovateľom viacerých odborných monografií súvisiacich s históriou miest a obcí Zemplína (napríklad Strážske, Snina, Sobrance, Veľké Kapušany, Pavlovce nad Uhom a Jasenov). V Michalovciach sa autorsky podieľal najmä na príprave publikácie Dejiny Michaloviec a monografií o maliarovi Teodorovi Jozefovi Moussonovi, o michalovskom futbale a o gymnáziu Pavla Horova.

V súčasnosti pôsobí aj ako mestský kronikár. V Michalovciach spolupracuje pri príprave podujatia Dies pro honore civitatis (Dni na poctu mesta) a populárnych Špacirkach po varošu.

Za svoju prácu je nositeľom viacerých ocenení (napríklad v roku 2000 mu prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster udelil pamätný list).