Mgr. Emília Lačná

 

Emília Lačná 

 

Narodená v roku 1963.

Pochádza z Michaloviec.

Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Vedecké informácie a knihovníctvo v kombinácii s nemeckým jazykom.

Pracuje v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach ako vedúca Útvaru metodiky, koordinácie a automatizácie a ako metodička poskytuje odbornú pomoc knižniciam, ktoré sú  združené v projekte KIS3G.

Je zostavovateľkou personálnej výberovej bibliografie Teodor Jozef Mousson, ktorá bola vydaná pri príležitosti 100. výročia prvej samostatnej výstavy v Michalovciach. Podieľa sa na príprave podujatí s tematikou histórie Michaloviec a spolupracuje so Zemplínskym múzeom v Michalovciach.