SEOLic. Daniel Atanáz Mandzák CSsR

Mandzák Daniel Atanáz

 

Rodák z Michaloviec.

Gréckokatolícky kňaz a rehoľník – člen Kongregácie najsvätejšieho vykupiteľa (redemptoristi). Pôsobí v kláštore v Michalovciach.

Študoval filozofiu v Krakove (Wyższe Seminarium Duchowne Redemptorystów – PAT Kraków) a teológiu v poľskom Tuchove (PAT Kraków) a v Ríme - na Pápežskej univerzite sv. Urbana a na Pápežskom východnom inštitúte.

Vo svojom historickom výskume sa zaoberá predovšetkým dejinami gréckokatolíckej viceprovincie redemptoristov na Slovensku, pričom spolupracoval aj na procese blahorečenia gréckokatolíckeho redemptoristu Metoda Dominika Trčku i ukrajinských gréckokatolíckych mučeníkov (Čarneckyj a spol.). Je autorom a spoluautorom niekoľkých odborných monografií.