Publikácie

 

Kniha ROD SZTÁRAY A MICHALOVCE

 

ISBN: 978-80-970812-1-8

Publikácia vyšla v roku 2012.

Pre Mestské kultúrne stredisko vydalo občianske združenie Priatelia Zemplína za finančnej podpory mesta Michalovce.