Členovia šľachtických rodín Sztáray a Schitra-Ehrenheim v obci Trnava pri Laborci v roku 1908