Svadba kontesy Márie Sztáray (1899 - 1969) s grófom Imrichom Csákym v roku 1927 v Michalovciach