Gróf Alexander Sztáray (1862 - 1948) s kontesou Magdalénou Sztáray (1908 - 1999) a kontesou Széchényi pred kaštieľom v Michalovciach v 30. rokoch 20. storočia