Po slávnostnom otvorení nového mosta M. R. Štefánika (fotografia z roku 1934)