Učiteľ a žiaci ľudovej školy (fotografia z 30. rokov 20. storočia)