Chovanci saleziánskeho ústavu (fotografia po roku 1945)