Učitelia židovskej ľudovej školy (fotografia zo školského roku 1939/1940)