Výstavba vojenského cintorína na Hrádku (fotografia z roku 1946)