Spevácky zbor pri katolíckom kostole (fotografia okolo roku 1929)