Slávnostná prehliadka slovenskej armády (fotografia z roku 1939)