Slávnostná prehliadka 20. pešieho pluku (fotografia z 20. rokov 20. storočia)