Návšteva prezidenta J. Tisa (fotografia z roku 1942)