Realizácia všetkých našich aktivít je závislá od partnerstiev, grantov a sponzorstva, preto sa snažíme aj prostredníctvom 2% podielu zaplatenej dane o priazeň a podporu všetkých, s ktorými zdieľame rovnaké hodnoty.

Obe tieto tlačivá je potrebné do 30.4.2019 doručiť na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Tlačivo si môžete stiahnuť na nasledujúcich odkazoch.

 

Vyhlásenie o poukázaní 2%

Potvrdenie o zaplatení dane


Naše identifikačné údaje:
Názov: Priatelia Zemplína, n.o.
Adresa sídla: Ružová 1, 071 01 Michalovce
IČO: 45743959
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IBAN číslo účtu: SK50 0200 0000 0035 3876 8955 / kód banky: 200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)


Na čo nesmiem zabudnúť, ak chcem darovať 2% zaplatenej dane v roku 2019?

do 15. februára 2019

Zamestnanec, ktorý si nepodáva sám daňové priznanie musí doručiť žiadosť zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie "Potvrdenia o zaplatení dane" zamestnávateľovi (mzdovej účtovníčke). Následne zamestnanec vyplní "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane", ktorého prílohu tvorí "Potvrdenie o zaplatení dane" od zamestnávateľa. Takto vyplnené tlačivá zamestnanec odovzdá DAŇOVÉMU ÚRADU (osobne alebo poštou).

do 31. marca 2019

Fyzická osoba (napr. živnostník), ktorá si podáva daňové priznanie sama, musí podať daňové priznanie a v príslušných riadkoch vyplniť "Vyhlásenie", ktoré je súčasťou daňového priznania.

Právnické osoby poukazujú v roku 2019 1%.
Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

do 30. apríla 2019 

Daňovníci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ musia doručiť "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane", ktorého prílohu tvorí "Potvrdenie o zaplatení dane" od zamestnávateľa DAŇOVÉMU ÚRADU (osobne alebo poštou).

Pre bližšie informácie o postupe pri poukázaní 2 % z daní pre našu neziskovú organizáciu nás kontaktujte na tel. +421 915 762 447, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.