Realizácia všetkých našich aktivít je závislá od partnerstiev, grantov, sponzorstva,... preto sa snažíme aj prostredníctvom 2% podielu zaplatenej dane o priazeň a podporu všetkých, s ktorými zdieľame rovnaké hodnoty.

Obe tieto tlačivá je potrebné do 30.4.2017 doručiť na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Tlačivo si môžete stiahnuť na nasledujúcich odkazoch.

 

Vyhlásenie o poukázaní 2%          Potvrdenie o zaplatení dane 

 

Naše identifikačné údaje:

Názov: Priatelia Zemplína, n.o.

Adresa sídla: Ružová 1, 071 01 Michalovce

IČO: 45743959

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK50 0200 0000 0035 3876 8955 / kód banky: 200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)